Liczba aktualnych ogłoszeń: 4

 


 

Ogłoszenie 1 z 4

„PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na

zakup rzepaku ze zbioru 2017 roku

Przedmiot oferty:

 1. 270 ton rzepaku ze zbioru 2017;
 2. Miejsce składowania i jednocześnie odbioru towaru: w miejscowości Kalinowa gmina Kutno.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto i brutto za 1 tonę rzepaku do dnia 08.08.2017 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: golebiew@plantico.pl
 2. Proponowana cena jest ceną loco magazyn Sprzedającego.
 3. Termin odbioru: do 15.08.2017 r.
 4. Sposób zapłaty: 14 dni od daty odbioru z magazynu Sprzedającego.
 5. Kupujący przed realizacją odbioru towaru będzie musiał wpłacić równowartość 25% zakupionego towaru.
 6. Zamawiający dokona w dniu 08.08.2017 r. o godz. 11.30 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność Oferenta.
 7. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na zakup całej ilości rzepaku.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Maciej Studziński +48 602 619 453.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w tym samym dniu drogą mailową lub telefoniczną poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 

Ogłoszenie 2 z 4

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 09.08.2017 r. o godz. 10.00

w siedzibie Spółki w Zielonki Parcele ul. Parkowa 1A

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

 1. Ciągnik rolniczy Ursus 1224 rok prod. 1989, nr rej. WZ 5987 - cena wywoławcza 21.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.100,- zł., postąpienie – 250,- zł.;
 2. Samochód Lublin typ 3322 11, diesel, poj. silnika 2.417 cm3, rok prod. 1998, stan licznika 297.000 km, 9-miejsc siedzących, nr rej.  WZ 79982 - cena wywoławcza 1.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 3. Doniczkarka wraz z transporterem rok prod. 2002, producent Demaitere Demtec, typ 3016, wydajność 900-3500 doniczek/godz., rozmiar doniczek 7-35 cm, 16 miejsc na karuzeli, poj. zasobnika ziemi ok. 600 kg, transporter typ VMD 250 1.1, - cena wywoławcza 26.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.300,- zł., postąpienie – 300,- zł.;
 4. Przyczepa asenizacyjna producent WUKO Łódź, poj. 3.500 litrów - cena wywoławcza 1.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 5. Opryskiwacz polowy zaczepiany P 055 „Pilmet 2010”, rok prod. 1988 - cena wywoławcza 2.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 6. Deszczownia szpulowa typ PZT 67 producent SIGMA rok prod. 1988, długość węża 280 m, średnica węża 6,7 mm – cena wywoławcza 2.800,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 7. Jednorzędowa sadzarka drzew typ PL40 producent DAMCON rok prod. 1999, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy 40kW, minimalna szer. robocza 125 cm, głębokość robocza do 40 cm, obwód sadzonego drzewa do 20 cm, - cena wywoławcza 8.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 8. Kosiarka sadownicza rotacyjna typ GL 4 z opryskiwaczem herbicydów, producent FISHER MULCHGERATE, rok prod. 2000, 4 dyski i 8 noży tnących, poj. zbiornika opryskiwacza 200 litrów, max szerokość robocza 227 cm - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;
 9. Wyorywacz drzew typ SELECT 40KV producent DAMCON rok prod. 2000, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy min. 40kW, max obwód wyorywanego drzewa do 18 cm, - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;
 10. Samobieżna maszyna do wykopywania drzew typ FZ 100 producent PAZZAGLIA SNC PISTOIA, rok prod. 2000, średnica wykopywanej bryły 40 – 100 cm, - cena wywoławcza 34.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.800,- zł., postąpienie – 350,- zł.;
 11. Platforma wysokościowa typ WSP 200A producent DAMCON rok prod. 2000, - cena wywoławcza 4.600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 250,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 12. Przystawka do palikowania bambusów typ HSD A producent DAMCON rok prod. 2000 - cena wywoławcza 8.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 09.08.2017 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 lub w kasie Spółki w dniu przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.
 5. Oferowany sprzęt można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu w Broniszach ul. Poznańska 75.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu oraz treść Regulaminu przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu:+ 48 515 035 978 oraz na stronie  www.plantico.pl.
 7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

 

 


 

Ogłoszenie 3 z 4

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 08.08.2017 r. o godz. 10.00

w Zakładzie Hodowlano – Nasiennym w Wagańcu ul. Widok 3

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

 1. 1. Ciągnik rolniczy Ursus C 330 rok prod. 1986, nr rej. WLM 404D - cena wywoławcza 12.900,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.000,- zł., postąpienie – 500,- zł.;
 2. 2. Ciągnik rolniczy Ursus 1234 rok prod. 1995, nr rej.  WSR 9623 - cena wywoławcza 26.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.000,- zł., postąpienie – 500,- zł.;
 3. 3. Przyczepa wywrotka HW 80.11 rok prod. 1984, nr rej. WFM 3540 - cena wywoławcza 5.300,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 4. 4. Przyczepa wywrotka D47A rok prod. 1981, nr rej. CAL F965 - cena wywoławcza 4.300,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 5. 5. Ciągnik rolniczy Lamborghini Racing 190 o mocy 189 KM, rok prod. 1996, stan licznika 11.240 mth, nr rej. WZ 2725 - cena wywoławcza 35.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.000,- zł., postąpienie – 500,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 08.08.2017 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., KBS w Aleksandrowie Kujawskim Filia w Wagańcu 95 9537 0000 0050 2386 2000 0001 lub w kasie ZHN Waganiec w dniu przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.
 5. Oferowany sprzęt można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9–14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu:
  1. pozycje od 1 do 4 w Wagańcu, w miejscu przetargu, nr tel. +48 606714363;
  2. pozycja nr 5 w miejscowości Kalinowa gmina Kutno, nr tel. + 48 602619453.
  3. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu oraz treść Regulaminu przetargu można uzyskać bezpośrednio w ZHN Waganiec lub pod nr telefonów:+ 48 542830301, + 48606714363 oraz na stronie  www.plantico.pl.
  4. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

 

 


 

Ogłoszenie 4 z 4

 

UWAGA !!! - zmiana w ogłoszeniu

Firma PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. rezygnuje z  odmian Rohan F1 i Xenon F1.

W miejsce wykreślonych pozycji  umieszczamy odmianę Kuga F1 w ilości 15 jednostek siewnych.

Wszystkie materiały należy dostarczyć do Gospodarstwa  Kalinowa k. Kutna woj. łódzkie.

 

 

„PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na

dostawę materiału siewnego rzepaku ozimego wg poniższego zestawienia:

Lp.

Odmiana

Ilość jednostek siewnych

1.

Florida F1

10

2.

Rohan F1

10

3.

ES Barocco F1

5

4.

Xenon F1

5

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 07.08.2017 do godz. 11 tylko drogą mailową na adres: mstudzinski@plantico.pl
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy z terminem płatności w 3 wariantach:

a)      90 dni po dostawie;

b)     120 dni po dostawie;

c)      150 dni po dostawie.

 1. Miejsce dostawy:

a)      pozycja 1 i 2 - Kalinowa k. Kutna woj. łódzkie;

b)     pozycja 3 i 4 – Waganiec ul. Widok 3, woj. kujawsko - pomorskie

 1. Termin dostawy – do 15.08.2017 r.
 2. Zamawiający dokona w dniu 07.08.2017 r. o godz. 11.30 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność Oferenta.
 3. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 07.08.2017 r.
 4. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie odmiany wymienione w zapytaniu.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Maciej Studziński +48602619453.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 


Strona głównaStrona główna

Szybki kontakt